Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial- Enrere
Altres publicacions

Guia pràctica de models de negoci de referència

Autor: ACC1Ó
Format: Publicació en PDF
Idioma: Català
Pàgines: 95
19-04-2012
17453 visites
Les pimes catalanes viuen un moment decisiu en què resulta vital combinar la reflexió a llarg termini amb l'acció immediata. Amb aquesta guia s'ha pretès dissenyar una eina senzilla, autoexplicativa i de fàcil ús dirigida a donar suport a la competitivitat sostenible de les pimes del nostre entorn.
ACC1Ó ajuda les empreses catalanes a definir el seu model de negoci per créixer de manera rendible i sostinguda. Contacta amb el Servei d'Orientació Empresarial per a més detalls.

Amb aquesta guia es pretén oferir a les pimes catalanes eines d’anàlisi i reflexió sobre la seva situació, des d’un enfocament pràctic i senzill; donar a conèixer els casos d’èxit d’empreses que estan marcant tendència en el món empresarial, de les quals poder extreure pautes d’actuació o recomanacions; aportar suggeriments, idees i oportunitats concretes de negoci, a partir de la història d’empreses que han renovat les seves lògiques de negoci en diferents direccions, en el sector en què operen o en sectors alternatius; i complementar la resta de programes i iniciatives de suport i reforç de la competitivitat de la pime catalana, afavorint la capacitat de reflexió estratègica de les organitzacions i l’acció.
El terme «model de negoci» (MdN) s’ha fet popular en l’última dècada, especialment des de l’aparició d’Internet, per referir-se a la manera en què l’empresa duu a terme el seu negoci, és a dir, la lògica del negoci o el conjunt d’eleccions que realitza una organització per crear valor i generar ingressos en sentit ampli.
Es tracta d’un concepte estretament lligat al concepte d’estratègia. De fet, a la pràctica, ambdós termes es confonen i moltes vegades s’utilitzen indistintament. En definitiva, el model de negoci suposa una simplificació de l’estratègia de l’organització, a través d’un enfocament intuïtiu, pràctic i senzill que resulta idoni per iniciar-se en el camp de l’estratègia empresarial.
En la nostra opinió, la relació entre estratègia i «model de negoci» pot entendre’s partint de la idea que «el model de negoci constitueix una manera de reflectir l’estratègia » i per tant representa un instrument molt útil per a la gestió estratègica.
No existeixen models perfectes (quant a l’encaix òptim de les seves peces), ni models purs (quant a que l’element diferencial es trobi només en una de les peces), ni models estàtics i immutables. Com a representació simplificada de l’estratègia el MdN ens ha d’ajudar a comprendre la lògica del nostre negoci i saber com ajustar cada peça per evolucionar i ser més competitius.

La teva puntuació
Mitjana (8 Vots)