Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial- Enrere
Guies d´innovació i internacionalització

Auditories de la qualitat

Autor: CIDEM
Format: Publicació en PDF
Idioma: Català
Pàgines: 23
26-11-2010
14544 visites
Aquesta publicació serveix per apropar l'auditoria de qualitat a les empreses, ja que és una de les eines fonamentals per al seguiment i millora d'un sistema de gestió de la qualitat. A més, contribueix al progrés continu de l'organització i la seva adaptació a les necessitats dels clients.

Les auditories serveixen per verificar el compliment dels requisits especificats en el manual de qualitat, identificar les oportunitats de millora i investigar el per què de les desviacions. N’hi ha de diferents tipus: del sistema de gestió de la qualitat, de producte, de procés, horitzontals i verticals.

Aquestes són auditories externes però també hi ha la possibilitat de que la realitzi la mateixa empresa mitjançant una auditoria de pre-certificació o una auditoria interna periòdica. Aquesta guia posa a l’abast del lector els elements necessaris per fer una auditoria interna, que serveix per comprovar el funcionament del sistema de gestió de la qualitat implantat i preparar-lo per a l’auditoria de certificació.

Dóna les claus per realitzar una auditoria. Recomana l’ús de qüestionaris aprovats per la direcció per a la sistemàtica de l’auditoria, fent fàcil la presa de referències (evidències) exactes dels fets. Aquest pot ser un qüestionari inicial (compliment dels requisits bàsics de la norma) o un qüestionari o llistat de punts objectiu de l’auditoria (incorporació de preguntes concretes per ajudar a assolir l’objectiu).

En qualsevol tipus d’auditoria, pot donar-se el cas que es detecti un incompliment dels requisits especificats en la norma ISO 9001:2000 o en el mateix sistema de qualitat de l’organització; en aquest cas, s’ha d’obrir una no conformitat. Poden ser majors (incompliment sistemàtic dels requisits de la norma amb risc de tramesa de productes no conformes al client o de prestació del servei no conforme), menors o observacions (si no es pot catalogar com a no conformitat).

Indica que aleshores és quan s’han emprendre accions correctives o preventives. Recomana que les proposi la direcció de l’àrea auditada i han de nomenar un responsable de la seva implantació, fixar un termini de realització i preveure una avaluació a posteriori de l’eficàcia.

La teva puntuació
Mitjana (0 Vots)