Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial 
Accedeix a una selecció rigorosa de publicacions, informes i articles perquè puguis anticipar-te a les oportunitats i als reptes dels mercats, i puguis prendre decisions estratègiques millors abans que la teva competència

Nota Econòmica Letònia

Les exportacions catalanes a Letònia segueixen una tendència ascendent al llarg de la sèrie històrica, a excepció d'una lleugera baixada el 2013. L'any 2015 arriben a gairebé 50 milions d'euros, creixent un 8,9% respecte el 2014.
21-03-2016
0 Comentaris
431 Visites

Oportunitats de negoci a Rússia

Rússia és un gran mercat que presenta diferents oportunitats de negoci per a les empreses catalanes en els sectors biotecnològic, farmacèutic i veterinari. Es detecta un potencial de creixement en el mercat de la producció de maquinària, components i productes químics, que s'atribueix als plans nacionals de modernització de les indústries. El sector de la construcció i les infraestructures també presenten bones oportunitats de negoci amb motiu de la celebració del Mundial de Futbol del 2018.
21-03-2016
0 Comentaris
635 Visites

Nota Econòmica Romania

Romania és un mercat encara poc explorat. Les relacions comercials mostren una dinàmica positiva ascendent en els darrers anys. Catalunya exporta principalment vehicles, maquinària, i material elèctric al país.
21-03-2016
0 Comentaris
427 Visites

Nota Econòmica Finlàndia

Les exportacions catalanes a Finlàndia segueixen una tendència creixent. L'any 2015 les exportacions arriben als 163,6 milions d'euros, que suposa un 9,2% més que el 2014. Els productes catalans que hi tenen més bona acollida són els vehicles, els aparells i materials elèctric, i les begudes. Pel que fa a les oportunitats de negoci en aquest país, destaquen aquells sectors de mercat que també ofereix Dinamarca degut a la seva proximitat geogràfica: alimentació, sobretot productes ecològics, tecnologies de la salut, ciutats intel·ligents i construcció.
21-03-2016
0 Comentaris
504 Visites

Nota Econòmica Estònia

Catalunya exporta principalment a Estònia maquinària (15,2 % del total), biodièsel (8,8 %) i carn (7,7%).
21-03-2016
0 Comentaris
420 Visites

Nota Econòmica Eslovènia

Les principals exportacions catalanes a Eslovènia corresponen a vehicles, aparells i material elèctric i matèries plàstiques. 412 empreses catalanes són exportadores regulars a Eslovènia.
21-03-2016
0 Comentaris
392 Visites

Nota Econòmica Eslovàquia

Les exportacions catalanes a Eslovàquia creixen lleugerament els darrers anys, i el 2015 se situen en els 246,8 milions d'euros. Les oportunitats de negoci per a empreses catalanes a Eslovàquia s'identifiquen principalment en tres àmbits: en el sector automobilístic, ja que un 16,5% de les exportacions catalanes a Eslovàquia correspon a vehicles; en el sector d'aparells i material elèctric, que suposa el 11,7% de les exportacions; i en el sector de la manufactura de fosa de ferro i acer que suposa un 8,6% de les exportacions catalanes al país.
21-03-2016
0 Comentaris
422 Visites

Nota Econòmica Croàcia

Croàcia és un mercat on les empreses catalanes hi poden trobar oportunitats de negoci, principalment en els sectors tèxtil i automobilístic. L'any 2015, les exportacions catalanes en aquest país van augmentar considerablement fins a situar-se en els 92,7 milions d'euros, un 43,2 % més que l'any anterior. Els productes més exportats són els vehicles, les peces de vestir i els aparells i material elèctric.
21-03-2016
0 Comentaris
318 Visites

Nota Econòmica Xipre

Les exportacions catalanes a Xipre han crescut des del 2013 i han arribat als 73,9 milions d'euros l'any 2015. Els principals productes exportats són residus de la indústria alimentària (16,7 %), peces de vestir (9,6 %) i carn i despulles comestibles (9,4 %).
21-03-2016
0 Comentaris
274 Visites

Oportunitats de negoci a la Xina

La Xina és un gran mercat que presenta dades favorables en matèria d'importacions de productes catalans. Les exportacions catalanes a la Xina sobrepassen els mil milions d'euros des del 2012 i s'exporten principalment matèries plàstiques, productes farmacèutics i carn. Les empreses catalanes tenen oportunitats de negoci en diverses zones i matèries, des de maquinària industrial, productes mèdics, TIC i altres fins a béns de consum i luxe.
21-03-2016
0 Comentaris
618 Visites
S'han trobat 414 resultats
de 41 a 50