Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial 
Accedeix a una selecció rigorosa de publicacions, informes i articles perquè puguis anticipar-te a les oportunitats i als reptes dels mercats, i puguis prendre decisions estratègiques millors abans que la teva competència

Oportunitats de negoci al Japó

El Japó és un dels mercats més importants del continent asiàtic i les empreses catalanes hi tenen oportunitats de negoci clares centrades en els sectors de la biotecnologia, de l'automoció i de les ciutats intel·ligents. També presenta oportunitats per a consultores especialitzades en energies renovables, així com per a empreses del sector alimentari (productes associats a la salut i productes gurmet).
21-03-2016
0 Comentaris
535 Visites

Oportunitats de negoci a Colòmbia

Colòmbia és un mercat rellevant de Sud Amèrica que presenta oportunitats de negoci a l'alça en el sector turisme, tant en matèria d'infraestructures com de serveis. També és rellevant el sector TIC per la projecció que se li dóna des del Govern, ja que compta amb un pressupost important.
21-03-2016
0 Comentaris
980 Visites

Oportunitats de negoci al Marroc

Les relacions comercials de Catalunya amb el Marroc són positives i les exportacions catalanes oscil·len al voltant dels 1.000 milions d'euros. El mercat marroquí ofereix oportunitats de negoci per a empreses catalanes del sector salut, sistemes industrials i desenvolupament urbà.
21-03-2016
0 Comentaris
910 Visites

Oportunitats de negoci a Mèxic

Mèxic és el segon mercat més gran d'Amèrica Llatina de productes farmacèutics i, recentment s'ha convertit en el principal productor de vehicles d'Amèrica Llatina i el setè al món. En aquest sentit, les empreses catalanes poden trobar bones oportunitats de negoci en els sectors de l'automoció, la salut i la bellesa, i l'energia i les infraestructures.
21-03-2016
0 Comentaris
582 Visites

Nota Econòmica Lituània

Les relacions comercials de Catalunya amb Lituània presenten tendències a l'alça i mostren un augment considerable de les exportacions fins a situar-se en els 110 milions d'euros l'any 2015. Dels productes catalans exportats al país, els que tenen millor acollida són principalment la fruita, les begudes i la maquinària.
21-03-2016
0 Comentaris
327 Visites

Nota Econòmica Suècia

El mercat suec és un receptor a l'alça dels productes catalans. Les exportacions de Catalunya al país se situen en els 433 milions d'euros l'any 2015. Els productes més exportats són els vehicles, que representen el 20% del total de les exportacions; la maquinària, que representa gairebé el 13%; i els aparells de mesura, que representen gairebé el 10% del total de les exportacions.
21-03-2016
0 Comentaris
434 Visites

Nota Econòmica Letònia

Les exportacions catalanes a Letònia segueixen una tendència ascendent al llarg de la sèrie històrica, a excepció d'una lleugera baixada el 2013. L'any 2015 arriben a gairebé 50 milions d'euros, creixent un 8,9% respecte el 2014.
21-03-2016
0 Comentaris
394 Visites

Oportunitats de negoci a Rússia

Rússia és un gran mercat que presenta diferents oportunitats de negoci per a les empreses catalanes en els sectors biotecnològic, farmacèutic i veterinari. Es detecta un potencial de creixement en el mercat de la producció de maquinària, components i productes químics, que s'atribueix als plans nacionals de modernització de les indústries. El sector de la construcció i les infraestructures també presenten bones oportunitats de negoci amb motiu de la celebració del Mundial de Futbol del 2018.
21-03-2016
0 Comentaris
605 Visites

Nota Econòmica Romania

Romania és un mercat encara poc explorat. Les relacions comercials mostren una dinàmica positiva ascendent en els darrers anys. Catalunya exporta principalment vehicles, maquinària, i material elèctric al país.
21-03-2016
0 Comentaris
387 Visites

Nota Econòmica Finlàndia

Les exportacions catalanes a Finlàndia segueixen una tendència creixent. L'any 2015 les exportacions arriben als 163,6 milions d'euros, que suposa un 9,2% més que el 2014. Els productes catalans que hi tenen més bona acollida són els vehicles, els aparells i materials elèctric, i les begudes. Pel que fa a les oportunitats de negoci en aquest país, destaquen aquells sectors de mercat que també ofereix Dinamarca degut a la seva proximitat geogràfica: alimentació, sobretot productes ecològics, tecnologies de la salut, ciutats intel·ligents i construcció.
21-03-2016
0 Comentaris
470 Visites
S'han trobat 410 resultats
de 31 a 40