Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial 
Accedeix a una selecció rigorosa de publicacions, informes i articles perquè puguis anticipar-te a les oportunitats i als reptes dels mercats, i puguis prendre decisions estratègiques millors abans que la teva competència

Diagnosis industrials de Catalunya

El sector de productes infantils a Catalunya (Kid's Cluster)

Aquesta publicació presenta les conclusions del mapatge i l'anàlisi del sector de productes infantils a Catalunya, així com el procés de formació de l'associació Kid's Cluster.
20-07-2011
0 Comentaris
4705 Visites

Estudis de competitivitat

Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2011

La innovació contribueix de manera molt directa a la capacitat competitiva dels territoris i, per tant, al seu desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, l'Informe Anual de l'R+D i la innovació a Catalunya 2011 és una eina molt valuosa d'anàlisi de l'estat de la situació, no només de l'R+D i la innovació a Catalunya, sinó també dels elements determinants del seu entorn que permeten la capacitat innovadora del territori.
18-07-2011
1 Comentaris
10125 Visites

Papers digitals de prospectiva internacional

Les estratègies empresarials del futur: desafiaments i oportunitats

El món postcrisi es perfila molt més complex i policèntric. Aquest nou entorn més inestable, de canvis ràpids i constants, comportarà nous riscs que caldrà saber gestionar, però alhora noves oportunitats fins ara inexistents.
08-06-2011
0 Comentaris
5275 Visites

Estudis de competitivitat, Altres publicacions

Informe Laudem de la Competitivitat Empresarial 2011

L'Informe de Competitivitat Empresarial de Laudem Forum és fruit de mesos d'estudi, recerca i entrevistes. L'estudi està dividit en tres parts:la primera és una presentació del Laudem Fòrum, la segona recull els principals resultats de l'enquesta sobre la competitivitat de les pimes catalanes i, per acabar, la tercera part posa de manifest les reflexions sobre les expectatives de les accions de les diverses Administracions.
Ressenya estudi
10-05-2011
0 Comentaris
3072 Visites

Papers digitals de prospectiva internacional

El procés de convergència tecnològica en els principals països emergents

La crisi financera ha accentuat el diferencial de creixement entre els països emergents i els avançats, i està accelerant el procés de convergència tecnològica en algunes regions, especialment asiàtiques.
09-05-2011
0 Comentaris
3282 Visites

Papers digitals de prospectiva internacional

Tecnologies de l'alimentació: tendències de futur i oportunitats globals

A la indústria de l'alimentació i les begudes, una de les principals a Catalunya, es preveuen una sèrie de reptes i oportunitats de caràcter global que podrien renovar les possibilitats d'innovació tecnològica els propers anys.
18-04-2011
0 Comentaris
8065 Visites

Diagnosis industrials de Catalunya

Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gurmet i servei al canal food service

El sector de l'alimentació a Catalunya no és només un dels més importants en termes de volum de facturació (18.000 milions d'euros) i ocupats (75.000), sinó que ha estat al llarg d'aquests darrers anys un dels sectors que ha crescut amb major regularitat i que menys ha patit les conseqüències de la crisi.
12-04-2011
0 Comentaris
4374 Visites

Papers digitals de competitivitat

Action Plan for Investment Promotion in the Photovoltaic Sector

Pla d'actuació per a la promoció d'inversions en el sector fotovoltaic a la Mediterrània oriental -Mashreq- .
18-01-2011
0 Comentaris
2489 Visites

Papers digitals de competitivitat

Biotechnology in India: Its Policy and Normative Framework

Estudi del marc legal i institucional del sector de la biotecnologia a l'Índia, dirigit a les empreses catalanes interessades a entrar en aquest mercat.
17-12-2010
0 Comentaris
3556 Visites

Monogràfics Paradigmes

Economia de la identitat: diferenciació i marca de país.

El número 5 de Paradigmes pretén reflexionar i aportar una base argumental a un concepte relativament nou i encara poc definit teòricament, que és el de l'economia de la identitat. Per fer-ho, hem realitzat una aproximació al concepte general d'identitat i al valor de la diferenciació en l'actual món globalitzat.
05-10-2010
0 Comentaris
2384 Visites
S'han trobat 210 resultats
de 41 a 50