Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial 
Posem a la teva disposició tècniques, metodologies i informació pràctica que t'ajudaran a innovar en la gestió i guanyar productivitat en els diferents processos de la teva empresa

Altres publicacions

Intellectual Property for Agri-food Small and Medium Enterprises

L'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual ha elaborat una guia del sector agroalimentari enfocada especialment a petites i mitjanes empreses. El seu objectiu és ajudar les pimes a entendre la importància de la propietat intel·lectual a través d'il·lustracions, un llenguatge senzill i casos pràctics que serveixin d'exemple.
01-02-2016
0 Comentaris
1366 Visites

Altres publicacions

Guia de gestió de projectes Horizon 2020

Facilita i fomenta una bona preparació per projectes futurs de l'Horizon 2020 i és una eina útil en la gestió de projectes en general. Inclou nombrosos exemples i pistes pràctiques per guiar l'empresa al llarg de tot el procés de gestió d'un projecte europeu d'R+D.
17-12-2014
0 Comentaris
9299 Visites

Altres publicacions

Com esdevenir una empresa innovadora

En un entorn tan dinàmic i en estat de canvi permanent com l'actual, la competitivitat de qualsevol empresa depèn cada vegada més de la seva capacitat d'innovar.
Aquesta guia té l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a esdevenir innovadora, de manera que pugui incrementar les probabilitats de generar solucions d'èxit al mercat.
16-12-2014
0 Comentaris
20240 Visites

Altres publicacions

Guia per a la gestió dels recursos humans de la PIME

L'objectiu de la guia és facilitar una eina pràctica, propera i senzilla que afavoreixi la presa de decisions al propietari, director general o gerent de l'empresa tenint en consideració els aspectes de recursos humans a partir d'unes recomanacions pràctiques i exemples d'empreses. Les polítiques de recursos humans són un conjunt de pautes i criteris a seguir per facilitar la gestió de les persones a tot tipus de empreses.
29-05-2013
0 Comentaris
5423 Visites

Altres publicacions

Guia per a l'elaboració d'un Pla de successió familiar

La successió és un fet excepcional que els empresaris familiars han d'abordar una vegada a la seva vida des del rol de succeïts. Perquè és excepcional i perquè en depèn la continuïtat de l'empresa és crític fer-la bé. Cal agafar la gestió de la successió com una inversió d'alta rendibilitat potencial: l'empresa en pot sortir reforçada, els successors donaran continuïtat al projecte empresarial del succeït i aquest veurà que la seva obra no s'acaba quan es retira.
18-06-2012
0 Comentaris
4363 Visites

Altres publicacions

Manual pràctic per al disseny i desenvolupament de l'estratègia

Les pimes catalanes viuen un moment decisiu en què resulta vital combinar la reflexió a llarg termini amb l'acció immediata. L'estratègia és el full de ruta a llarg termini que una organització tria, basant-se en els seus avantatges competitius, tenint en compte les seves capacitats i recursos i els reptes de l'entorn en què competeix. L'objectiu últim de l'estratègia ha de ser crear valor i satisfer les necessitats dels grups d'interès.
05-06-2012
0 Comentaris
10331 Visites

Altres publicacions

Finances corporatives per a pimes

A través d'aquesta guia, ACC1Ó pretén oferir una eina senzilla, pràctica i de fàcil ús que faciliti la presa de decisions del propietari, director general o gerent de l'empresa tenint en consideració els aspectes financers.
15-05-2012
0 Comentaris
4768 Visites

Altres publicacions

Guia pràctica de models de negoci de referència

Les pimes catalanes viuen un moment decisiu en què resulta vital combinar la reflexió a llarg termini amb l'acció immediata. Amb aquesta guia s'ha pretès dissenyar una eina senzilla, autoexplicativa i de fàcil ús dirigida a donar suport a la competitivitat sostenible de les pimes del nostre entorn.
19-04-2012
0 Comentaris
17702 Visites

Guies d´innovació i internacionalització

La creació de nous mercats a partir dels nous plantejaments de la contractació pública

La contractació pública representa al voltant del setze per cent del PIB mundial. És un mercat immens i divers en què la globalització i l'augment de la transparència estan canviant l'entorn competitiu. Aquesta guia està dissenyada per a les petites i mitjanes empreses interessades en els mercats internacionals i en l'impacte de les noves polítiques de contractació pública en les seves perspectives empresarials.
21-03-2012
0 Comentaris
2576 Visites

Guies d´innovació i internacionalització

Auditories de la qualitat

Aquesta publicació serveix per apropar l'auditoria de qualitat a les empreses, ja que és una de les eines fonamentals per al seguiment i millora d'un sistema de gestió de la qualitat. A més, contribueix al progrés continu de l'organització i la seva adaptació a les necessitats dels clients.
01-05-2002
0 Comentaris
14551 Visites
S'han trobat 44 resultats
de 1 a 10