Seccions

Coneixement 

Banc de coneixement

Banc de Coneixement Empresarial- Enrere
Estàs cercant per:  Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient x Publicats al
Ordenat per
S'han trobat 125 resultats
de 1 a 10
Publicacions
15-11-2016
type
Aquest informe presenta una radiografia i l'anàlisi d'oportunitats empresarials en els àmbits d'innovació, internacionalització i captació d'inversió estrangera per a les empreses relacionades amb el sector de les smart city a Catalunya.
Jornades i monogràfics
12-01-2012
type
Els Materials per a la Salut, l'Agroindústria i la Remediació d'Entorns contaminats són tres àmbits on l'aplicació de les biotecnologies introduiran canvis substancials els propers 5-10 anys. Es presenten les principals oportunitats en els mercats internacionals per a les empreses i centres de recerca de Catalunya en aquests àmbits a partir de la recerca liderada per la Fundación OPTI (amb el suport del CIEMAT).
Jornades i monogràfics
16-02-2011
type
Un Green Building es defineix com aquell edifici que es crea amb estructures i processos que col·laboren en l'eficiència energètica i respecten el medi ambient durant tot el cicle vital de l'edifici. Singapur ha definit l'arquitectura, el disseny i la construcció d'edificis eficients energèticament com a punt prioritari, seguint la seva estratègia de desenvolupament de nínxols de mercat, obrint una finestra d'oportunitats internacionals per a les empreses catalanes del sector.
Publicacions
18-01-2011
type
Pla d'actuació per a la promoció d'inversions en el sector fotovoltaic a la Mediterrània oriental -Mashreq- .
Catàlegs
17-06-2010
type
Aquest catàleg presenta l'oferta d'alguns dels integrants de les xarxes tecnològiques de Catalunya. Recull dotzenes de fitxes que contenen informació de diferents tecnologies, de l'estat d'evolució d'aquestes i de les seves possibles aplicacions.
Publicacions
15-11-2009
type
La indústria fotovoltaica viu moments realment apassionants. La seva evolució recent ha estat explosiva. El context energètic actual, marcat per l'alta volatilitat en els preus de les matèries primeres, la dependència energètica exterior, la permanent controvèrsia que suscita l'energia nuclear i l'oportunitat històrica i tecnològica de poder transformar una energia solar "gratuïta" en electricitat, dibuixa un panorama prometedor per a aquesta font d'energia renovable.
Catàlegs
01-10-2009
type
Aquest catàleg s'ha desenvolupat amb l'objectiu de presentar les tecnologies dels agents de TECNIO a les empreses. Es tracta d'un conjunt de fitxes estructurades en àmbits tecnològics. Conté informació dels productes i desenvolupaments, de l'estat de la seva evolució i de les seves possibles aplicacions, així com les dades de contacte del centre que ha desenvolupat la tecnologia.
Catàlegs
01-03-2009
type
El directori recull 37 fitxes amb informació tecnològica d'empreses catalanes del sector del medi ambient. Destaca les novetats en tecnologies per reduir l'impacte mediambiental.
Catàlegs
01-10-2008
type
Aquest catàleg presenta l'oferta d'alguns dels integrants de les xarxes tecnològiques de Catalunya. Es tracta d'un conjunt de 72 fitxes que contenen informació de diferents tecnologies, de l'estat d'evolució d'aquestes i de les seves possibles aplicacions, per tal que qualsevol empresa amb inquietuds per innovar en reconegui i valori la utilitat per desenvolupar nous productes o processos.
Publicacions
01-06-2008
type
El directori recull les fitxes amb la informació de tots els centre que composen les xarxes de transferència tecnològica a Catalunya, enguany identificats segons l'àmbit tecnològic en el qual presten els seus serveis a les empreses.
Aquest catàleg està actualitzat a juny del 2008 i esdevé una guia molt útil i de fàcil utilització per a totes aquelles empreses que cerquin proveïdors tecnològics
de 1 a 10